KUL_LOGO_KLEUR_JPEG

Download de folder

De doelstelling van de Postgraduaat opleiding Psychoanalytische Therapie is het vormen van specialisten in de verschillende vormen van psychoanalytische psychotherapie: individuele en groepspsychotherapie, partner– en gezinstherapie, zowel binnen ambulant als residentieel kader.

Dit impliceert het verwerven van theoretische basiskennis, het leren beoordelen van psychopathologische beelden vanuit een psychodynamisch perspectief, kennis van de verschillende kaders en hun indicatiecriteria, mogelijkheden en beperkingen, kennis van de factoren in een psychotherapeutisch proces, enz...

Men bekwaamt zich in de vaardigheden die vereist zijn om zelfstandig een therapeutisch proces te kunnen indiceren, starten en begeleiden. Dit houdt o.a. in: het stellen en bewaren van een kader, een therapieproces beoordelen vanuit verschillende theoretische modellen en deze dan gedifferentieerd toepassen.

Deze opleiding hecht veel belang aan de vorming van een goede therapeutische attitude. Men kan zelf de werkzame elementen van een therapie ondervinden in eigen praktijk onder supervisie en in een leertherapeutische relatie waarin men zicht tracht te verwerven op het eigen functioneren als therapeut.

Het Postgraduaat Psychoanalytische Therapie is een vierjarige opleiding die jaarlijks start. Wat meer informatie over het concrete curriculum vind je hier.

Selectiegesprekken voor academiejaar 2019 - 2020 zijn momenteel lopende.

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player