KUL_LOGO_KLEUR_JPEG

Download de folder

Curriculum

Onze opleiding volgt grotendeels een vast format: de contacten vinden telkens plaats op dinsdag van 14u30 tot 21u, in het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KULeuven, te Kortenberg, volgens het volgende stramien :

14u30 - 16u Seminarie
16u - 16u30 Koffiepauze
16u30 - 17u45 Seminarie
17u45 - 18u15 Avondmaal
18u15 - 19u15 Praktijksupervisie
19u30 - 21u Leertherapiegroep

De opleiding bestaat uit drie grote onderdelen: de seminaries, de praktijksupervisie en de persoonlijke leertherapeutische ervaring. Deze onderdelen starten allen onmiddellijk in het eerste jaar en blijven doorlopen tot en met het vierde opleidingsjaar.

De seminaries betreffen psychoanalytische theorievorming, psychotherapeutische techniek, klinische toepassing van beide, gevorderde studie van auteurs en gevorderde studie van specifieke modellen.

Grosso modo wordt er gestart met de studie van enkele basisauteurs (Freud, Klein, Winnicott, Bion) en een inleiding in de basisbegrippen wat betreft kader en therapeutische techniek in het eerste jaar.

Vervolgens komen een aantal belangrijke auteurs en begrippen/modellen van de 20e eeuw verder aan bod in het tweede jaar, met ruime aandacht voor de klinische bruikbaarheid van de besproken concepten. Daarnaast volgen we een aantal auteurs in hun kritische bevraging van een aantal psychoanalytische concepten (seminarie klinische toepassingen).

In het derde jaar wordt een belangrijk stuk van de seminaries gewijd aan de gehechtheidstheorieën, borderline-problematiek en het werken vanuit een mentalisatiebevorderende focus. Verder worden modules aangeboden rond o.a. werken met cliënten met autismespectrumproblematiek, psychose, groepspsychotherapie, psychodynamische systeemtherapie en wetenschappelijk onderzoek naar psychodynamische therapieën.
Het vierde jaar volgt dezelfde modulaire structuur met ruime aandacht voor het Dynamic Interpersonal Therapy-model (DIT) van Fonagy en Lemma.

De evolutie van studenten wordt opgevolgd via evolutierapporten en een specialisatieverslag dat doorheen de verschillende jaren vorm krijgt. Gedurende de opleiding worden aan de student twee verschillende therapiesupervisoren toegewezen die het klinische werk begeleiden en evalueren.

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player